Aksjonsrettet etterforsking mot nedlasting av overgrepsmateriale.

Aksjonsrettet etterforsking mot nedlasting av overgrepsmateriale.


Fra tid til annen mottar politidistriktene tips fra Kripos om at en eller flere personer i distriktet laster ned barneporno fra nettet og ytrer seg om dette i diverse nettsamfunn.
Min erfaring er at disse sakene ikke blir prioritert i like stor grad som andre. Dette har noe med den store mengden av grove seksuelle overgrepssaker som til en hver tid krever ressurser på etterforskingsavdelingene. De groveste lovbruddene blir prioritert foran de av mindre alvorlig art. Det at folk laster ID)»>Read the Rest…

Vad är en bra polis?

Vad är en bra polis?

 
 
 
Jeg syns det er spennende å lese det andre politifolk har skrevet og publisert om sine erfaringer fra politiyrket. Det er ikke så ofte jeg kommer over slikt lesestoff. Det er en forholdsvis “sjelden vare” inntil videre.
I forbindelse med mine masterstudier, har jeg imidlertid kommet over et essay, skrevet av en svensk politimann ved navn Mats Heder. Jeg liker hans refleksjoner rundt politiarbeid, fordi han setter ord på noe som er tilsynelatende enkelt, men likevel så komplisert.
I essayet som ID)»>Read the Rest…

Geir Lippestad – om rettssikkerhet og gode samfunnsverdier

Geir Lippestad – om rettssikkerhet og gode samfunnsverdier


 
I går var jeg på et foredrag med Geir Lippestad. To av våre flotte og initiativrike kvinnelige studenter, hadde fått leid ham inn som foredragsholder for hele kullet med politistudenter i Bodø. Jeg som lærer, var også så heldig å bli invitert.
Lippestad startet med å fortelle om sin opplevelse av å bli forespurt om å ta oppdraget som forsvarer for Anders Behring Breivik i 22.juli saken. Han hadde tenkt seg nøye om , og reflektert mye rundt, den beslutningen ID)»>Read the Rest…

Tips politiet!

Tips politiet!

Denne historien handler om et tips vi i politiet fikk en gang jeg var på jobb. Tipset gikk ut på at en kjent vinningskriminell hadde kjørt rundt sammen med en annen person i en varebil. Varebilen skulle være full av datautstyr som var merket med navnet til en skole. Dette stemte godt over ens med at politiet hadde vært på den aktuelle skolen samme natt, og konstatert at det hadde vært innbrudd der.
Makkeren min og jeg, fikk i oppgave å følge opp tipset, og stod sammen men en annen ID)»>Read the Rest…

Ubudne gjester

Ubudne gjester


En gang jeg jobbet ettermiddagssettet, ble jeg sendt ut på “festbråk” på en adresse i Bodø. Klokka var bare 1800, og det var vinter og mørkt ute. Det var en voksen dame som hadde ringt inn til politivakta. Hun hadde fortalt at det befant seg flere fulle ungdommer, i og utenfor nabohuset hennes, som lå i et ellers rolig boligstrøk.
Jeg husker at jeg og makkeren min stusset litt på meldingen. Kunne den være litt overdrevet? Stor fest med overstadig ID)»>Read the Rest…

Pepper og Batonger

Pepper og Batonger


 
Kjepper og batonger, de tror at de er konger…. Dette er de to første setningene i refrenget til en av låtene til Tungtvann, og som uten sammenligning for øvrig, minner meg om dagens bevæpningssituasjon i politiet. Uten at jeg skal tone noe flagg eller stille meg på den ene eller den andre siden i diskusjonen om et bevæpnet politi, vil jeg komme med noen betraktninger rundt det jeg vet er «ståa». Jeg kommer ikke til å vise til statistikk eller annen forskningsmaterialet i dette innlegget.
Det ID)»>Read the Rest…

Martins polisblogg!

Martins polisblogg!


Erfaring er ikke noe du kan lese deg til, uansett yrke.  Det å kunne teorien innenfor et fagfelt, er som regel et godt fundament å bygge erfaringen på. Men den kan under ingen omstendighet være en god erstatning. Særlig ikke i et praktisk yrke.
Som politistudent på politihøgskolen, husker jeg at jeg blant annet leste mye teori om etterforskning, forebygging og ordenstjeneste. Til å begynne med hadde jeg en forestilling om at teorien skulle gi meg god innsikt i praktiske politioppgaver, og gjøre meg godt rustet til å løse disse. Samme hvor mye jeg leste ID)»>Read the Rest…

Helg, Fest & Voldtekt

Helg, Fest & Voldtekt


 
Det er fredag, snart helg, og sannsynligheten er stor for at noen dessverre kommer til å oppleve og bli voldtatt. Erfaringsmessig er det på kveld- og nattetid i helgene, at de fleste voldtekter skjer. En festrelatert voldtekt er når noen utnytter offerets beruselse, og dermed  nedsatte evne til å motsette seg og si nei til sex. En stygg statistikk fra Voldtektssituasjonen 2013, viser at 38 % av alle anmeldte voldtekter er festrelaterte (det vil si i snitt ca. 1,2 pr dag). En ny rapport fra NKVTS, ID)»>Read the Rest…

Sannheten om politiavhøret

Sannheten om politiavhøret


 
 
Jeg må bare innrømme at jeg er en skikkelig serie-junkie. Å se en god film eller tv-serie, er min måte å koble av på. Best liker jeg gode krimserier, helst med en dedikert politimann eller politikvinne som frontfigur. Da er det bare en ting som kan ødelegge litt. Det er når serien gir seg ut for å fremstille autentisk politiarbeid, herunder politiavhør av en mistenkt. Det er  helst når det er snakk om norske og skandinaviske filmer og  tv-serier, at jeg lar meg irritere litt og blir ekstra kritisk til «researchen» . Da forventer jeg mer og bryr meg ID)»>Read the Rest…