Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?

Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?


Politiet er for dårlige til å bygge opp kompetanse og nyttiggjøre seg kunnskap på en effektiv måte. Påstanden er min, og jeg skal begrunne den. Når man leser diverse rapporter om politiets beredskap, og enkelte artikler slik som Ivar Fashing sin doktorgradsavhandling om etterforsking, ser forholdene ganske begredelige ut. Man kan konkludere med at det er et akutt og reelt behov, for at noe drastisk må gjøres i politiet hva angår kompetanse på flere plan.
Det jeg vil løfte frem ID)»>Read the Rest…

Selvledelse

Selvledelse

 

 
Se for deg at du er på tur til jobb en mandag morgen. I helga har du sagt nei til en fest hos en bekjent, du egentlig ikke føler at du har så mye til felles med. I stedet var du hjemme og la deg litt tidlig. Du stod opp i rimelig tid, og malte ferdig et gjerde du begynte å male på lenge før sommerferien. På ettermiddagen fikk du listet ferdig i gangen, som har manglet de fire ID)»>Read the Rest…