Varsling – kan det bli en saklig og faglig dialog?

Varsling – kan det bli en saklig og faglig dialog?


( Bilde tatt fra boka: Varslere. Om arbeidstakere som sier i fra)
I den siste tiden har Robin Schaeffer satt varsling på dagsorden i Politiet. Jeg har ikke tenkt å skrive om hans sak, annet enn at jeg berømmer hans standhaftighet og ”stayerevne”. Han har vært med på å belyse et tema som vi må bli bedre på i politiet. Etter å ha lest boken hans, der han forteller sin historie og dokumenterer sine opplevelser, ser jeg at dette må ID)»>Read the Rest…

Det store kappløpet

Det store kappløpet

 
Ved en tilfeldighet oppdaget en venninne av meg, at det var trukket 300 kroner fra lønnskontoen hennes, rett oppunder jul. I nettbanken klarte hun ikke å finne ut hvor pengene hadde tatt veien, eller hvilke varer eller tjenester hun skulle ha betalt for. Hun kontaktet banken sin, men de kunne ikke svare på hvor pengene hadde blitt av, eller i hvilke anledning de skulle ha blitt brukt. Det viste seg ved en nærmere gjennomgang av kontoutskrifter, at det ID)»>Read the Rest…

Den blå timen

Den blå timen


Og det skjedde i de dager at det utgikk et budskap fra Justisminister Anders Anundsen om at Norge skulle få en rapport. Dette var rapporten om den største endringen av norsk politi i ny tid. Og alle i polititjenesten venter for å la seg endre, hver i sitt distrikt.
Vi går og lurer på når det skal skje? I lengre tid har vi trodd den skulle komme. Kanskje neste uke, om to eller i alle fall før jul har vi ID)»>Read the Rest…

Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?

Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?


Politiet er for dårlige til å bygge opp kompetanse og nyttiggjøre seg kunnskap på en effektiv måte. Påstanden er min, og jeg skal begrunne den. Når man leser diverse rapporter om politiets beredskap, og enkelte artikler slik som Ivar Fashing sin doktorgradsavhandling om etterforsking, ser forholdene ganske begredelige ut. Man kan konkludere med at det er et akutt og reelt behov, for at noe drastisk må gjøres i politiet hva angår kompetanse på flere plan.
Det jeg vil løfte frem ID)»>Read the Rest…

Geir Lippestad – om rettssikkerhet og gode samfunnsverdier

Geir Lippestad – om rettssikkerhet og gode samfunnsverdier


 
I går var jeg på et foredrag med Geir Lippestad. To av våre flotte og initiativrike kvinnelige studenter, hadde fått leid ham inn som foredragsholder for hele kullet med politistudenter i Bodø. Jeg som lærer, var også så heldig å bli invitert.
Lippestad startet med å fortelle om sin opplevelse av å bli forespurt om å ta oppdraget som forsvarer for Anders Behring Breivik i 22.juli saken. Han hadde tenkt seg nøye om , og reflektert mye rundt, den beslutningen ID)»>Read the Rest…

Tips politiet!

Tips politiet!

Denne historien handler om et tips vi i politiet fikk en gang jeg var på jobb. Tipset gikk ut på at en kjent vinningskriminell hadde kjørt rundt sammen med en annen person i en varebil. Varebilen skulle være full av datautstyr som var merket med navnet til en skole. Dette stemte godt over ens med at politiet hadde vært på den aktuelle skolen samme natt, og konstatert at det hadde vært innbrudd der.
Makkeren min og jeg, fikk i oppgave å følge opp tipset, og stod sammen men en annen ID)»>Read the Rest…

Pepper og Batonger

Pepper og Batonger


 
Kjepper og batonger, de tror at de er konger…. Dette er de to første setningene i refrenget til en av låtene til Tungtvann, og som uten sammenligning for øvrig, minner meg om dagens bevæpningssituasjon i politiet. Uten at jeg skal tone noe flagg eller stille meg på den ene eller den andre siden i diskusjonen om et bevæpnet politi, vil jeg komme med noen betraktninger rundt det jeg vet er «ståa». Jeg kommer ikke til å vise til statistikk eller annen forskningsmaterialet i dette innlegget.
Det ID)»>Read the Rest…

Martins polisblogg!

Martins polisblogg!


Erfaring er ikke noe du kan lese deg til, uansett yrke.  Det å kunne teorien innenfor et fagfelt, er som regel et godt fundament å bygge erfaringen på. Men den kan under ingen omstendighet være en god erstatning. Særlig ikke i et praktisk yrke.
Som politistudent på politihøgskolen, husker jeg at jeg blant annet leste mye teori om etterforskning, forebygging og ordenstjeneste. Til å begynne med hadde jeg en forestilling om at teorien skulle gi meg god innsikt i praktiske politioppgaver, og gjøre meg godt rustet til å løse disse. Samme hvor mye jeg leste ID)»>Read the Rest…

Terror & hvermann sin sikkerhet

 

 
Jula i 2004, var jeg en av de politibetjentene som var på Gardermoen og tok i mot det første flyet med overlevende fra tsunamien i Thailand. Jeg husker enda synet av dem, der de kom nedover rulletrappa inn mot ankomsthallen. Ved bunnen av trappa satt vi bak rekker av bord, klare til å registrere de som hadde overlevd, og de som ikke berget livet.
Mange var iført kun shorts, t-shirt og slipperser. Flere hadde en håndduk over skuldrene, i et ID)»>Read the Rest…

Kunsten å møte sitt publikum

I helga har det vært Parkenfestivalen i Bodø. Dette er en musikkfestival hvor mange tusen mennesker er samlet i et heller lite parkområde for å høre god musikk, treffe kjente, og ellers bare være der det skjer. Det er vel ingen hemmelighet at det konsumeres en god del alkohol blant publikum i løpet av en slik helg. Store folkemengder kombinert med et stort alkoholkonsum, kan jo erfaringsmessig by på en del utfordringer. Heldigvis er Parkenfestivalen i Bodø kjent for å ha et godt sivilt vakthold. Politiet pleier også å være godt synlige inne på ID)»>Read the Rest…