De ansvarlige

De ansvarlige


 
Hva om samfunnet kan ta barns behov og rettsikkerhet på alvor? Hva om det kunne blitt opprettet et overordnet organ med tilgang til all informasjon som blir journalført om barna, og som kunne ha hjulpet de ansvarlige til å ta gode og riktige avgjørelser.
Jeg leser til stadighet i media om barn som er blitt utsatt for vold og omsorgssvikt, og som i verste fall har dødd av det. Christoffersaken, Alvdalssaken, sakene der en gutt døde i Vanvikan og en ID)»>Read the Rest…

Helg, Fest & Voldtekt

Helg, Fest & Voldtekt


 
Det er fredag, snart helg, og sannsynligheten er stor for at noen dessverre kommer til å oppleve og bli voldtatt. Erfaringsmessig er det på kveld- og nattetid i helgene, at de fleste voldtekter skjer. En festrelatert voldtekt er når noen utnytter offerets beruselse, og dermed  nedsatte evne til å motsette seg og si nei til sex. En stygg statistikk fra Voldtektssituasjonen 2013, viser at 38 % av alle anmeldte voldtekter er festrelaterte (det vil si i snitt ca. 1,2 pr dag). En ny rapport fra NKVTS, ID)»>Read the Rest…

Hva er voldtekt?

Hva er voldtekt?


 
Mamma, hva er voldtekt? Spørsmålet kom fra datteren min på åtte år. Grunnen til at spørsmålet ble stilt, var at radioen med nyhetssendingen sto på da vi satt i bilen på vei til hytta. Ei nyhetssending meldte om en pappa som hadde voldtatt datteren sin fra hun var 10 til hun var 20 år. Han ble dømt til 11 års fengsel.
Hva skulle jeg si nå? Fokuset til åtteåringen min dreide seg helt og holdent om dette. Jeg tenkte med det samme ID)»>Read the Rest…