Fra posisjon til relasjon

Fra posisjon til relasjon


”Ta en tilbakemelding, vær ydmyk og vær villig til å lære noe!”
Da hun ble spurt, var dette den viktigste erfaringen hun hadde gjort seg som leder, og hennes siste ord i forelesningen.
I går kveld var jeg så heldig å få være til stede på forelesningen til Hanne Kristin Rohde. Temaet hun snakket om var ledelse. Fra posisjon til relasjon og hva individet betyr for en arbeidsplass. Altså relasjonsledelse.
Det å sitte i auditoriet og høre på hennes erfaringer og betraktninger ID)»>Read the Rest…

Tryllekunstneren


En gang hadde jeg en spennende samtale med en erfaren og vel ansett etterforsker fra Kripos. Han beskrev talentet til en kollega av seg. «Hun er så innmari god på kontaktetableringa. Og så er det helt utrolig hvordan hun leser, og «tar inn» den personen hun avhører. Hun stiller spørsmål, venter på reaksjonen, og så DER… akkurat i det rette øyeblikket når noen nøler og hun føler at det er noe der, følger hun opp med det rette spørsmålet. Jeg har sett det ID)»>Read the Rest…

Ja takk, begge deler!

Ja takk, begge deler!


 
Hver eneste uke på jobb, lærer jeg noe nytt av politistudentene. De inspirerer meg, og utfordrer meg. De stiller gode faglige spørsmål og er motiverte for å tilegne seg nye kunnskaper. Ikke minst har de friske og våkne blikk, som gjør dem i stand til å betrakte etablerte sannheter innenfor både teori og politipraksis, på nye måter. Mange av studentene har gjerne en høgskole-, eller universitetsutdannelse fra før, eller kan skilte med mange års arbeidserfaring. Politistudentene i det hele ID)»>Read the Rest…

Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?

Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?


Politiet er for dårlige til å bygge opp kompetanse og nyttiggjøre seg kunnskap på en effektiv måte. Påstanden er min, og jeg skal begrunne den. Når man leser diverse rapporter om politiets beredskap, og enkelte artikler slik som Ivar Fashing sin doktorgradsavhandling om etterforsking, ser forholdene ganske begredelige ut. Man kan konkludere med at det er et akutt og reelt behov, for at noe drastisk må gjøres i politiet hva angår kompetanse på flere plan.
Det jeg vil løfte frem ID)»>Read the Rest…

Aksjonsrettet etterforsking mot nedlasting av overgrepsmateriale.

Aksjonsrettet etterforsking mot nedlasting av overgrepsmateriale.


Fra tid til annen mottar politidistriktene tips fra Kripos om at en eller flere personer i distriktet laster ned barneporno fra nettet og ytrer seg om dette i diverse nettsamfunn.
Min erfaring er at disse sakene ikke blir prioritert i like stor grad som andre. Dette har noe med den store mengden av grove seksuelle overgrepssaker som til en hver tid krever ressurser på etterforskingsavdelingene. De groveste lovbruddene blir prioritert foran de av mindre alvorlig art. Det at folk laster ID)»>Read the Rest…

Takk for at du leser!


 
Vi har fått så mange positive tilbakemeldinger på flere av innleggene i bloggen vår! Dette er artig, og veldig inspirerende for oss. Venner, familie, kollegaer og bekjente har delt fra bloggen vår på Facebook, og plutselig har besøkstallene skutt i været. Så da er det bare å håpe på at flest mulig vil følge oss videre. Vi har i hvert fall mange ulike temaer på vent, som vi ønsker å skrive om.
Vi har jo kort presentert bloggen, og hva man ID)»>Read the Rest…

Første dag i 1. klasse

 
 

 
Når man jobber ved Politihøgskolen er det to veldig fine dager vi markerer hvert år. Den ene er når vi stolt tar avskjed med flotte studenter ved endt utdanning, og ønsker de lykke til videre i sin politikarriere. Den andre, når vi spente tar imot årets førsteklassinger ved Bacheloravdelingen.  I dag møtte vi førsteårsstudentene, de som blir morgendagens politi.
Hvert år møter vi fine og motiverte ungdommer som er klare til å starte studiene. Personlig husker jeg to skolestarter veldig ID)»>Read the Rest…

Å starte på noe nytt og spennende!


Før sommeren trakk vi i finuniformen for å være med på avslutningsseremonien for avgangskullet ved Politihøgskolen i Bodø. For studentene er denne dagen gjerne en stor dag, som markerer avslutningen på tre års skolegang, og for mange en overgang til arbeidslivet. Familie og venner av studentene kom fra både fjern og nær, for å være med på seremonien som ble holdt i Kulturhuset i Bodø. Det var ikke fritt for at man ble litt stolt og rørt selv, ved ID)»>Read the Rest…