Vi som blogger her heter Charlotte Ryen Berg & Karianne Moen.

Charlotte har bred erfaring fra politiyrket gjennom at hun har vært innom både ordenstjeneste, etterforsking og forebyggende som fagfelt. Hun har spesialisert seg i arbeid med barn og unge innenfor etterforskingsfeltet, og har vært gruppeleder ved en etterforskingsseksjon. Ved Politihøgskolen i Bodø underviser hun i fagene Etterforsking, Kommunikasjon og konflikthåndtering og Digitalt politiarbeid.

Karianne har også bred erfaring fra politiet, gjennom sine år innenfor fagfeltene ordenstjeneste og etterforsking. Hun er spesialist innenfor etterforsking av seksuelle overgrep, familievold, grov vold og har ledet etterforskingen i flere slike straffesaker. Ved Politihøgskolen i Bodø underviser hun i flere etterforskingsfag og veileder på Bacheloroppgaver.

Begge skriver vi på en masteroppgave på Senteret for Praktisk Kunnskap ved Universitetet i Nordland

Ta kontakt med oss!