Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?

Kompetanseplaner i politiet, litt i det blå?


Politiet er for dårlige til å bygge opp kompetanse og nyttiggjøre seg kunnskap på en effektiv måte. Påstanden er min, og jeg skal begrunne den. Når man leser diverse rapporter om politiets beredskap, og enkelte artikler slik som Ivar Fashing sin doktorgradsavhandling om etterforsking, ser forholdene ganske begredelige ut. Man kan konkludere med at det er et akutt og reelt behov, for at noe drastisk må gjøres i politiet hva angår kompetanse på flere plan.
Det jeg vil løfte frem ID)»>Read the Rest…

Selvledelse

Selvledelse

 

 
Se for deg at du er på tur til jobb en mandag morgen. I helga har du sagt nei til en fest hos en bekjent, du egentlig ikke føler at du har så mye til felles med. I stedet var du hjemme og la deg litt tidlig. Du stod opp i rimelig tid, og malte ferdig et gjerde du begynte å male på lenge før sommerferien. På ettermiddagen fikk du listet ferdig i gangen, som har manglet de fire ID)»>Read the Rest…

Aksjonsrettet etterforsking mot nedlasting av overgrepsmateriale.

Aksjonsrettet etterforsking mot nedlasting av overgrepsmateriale.


Fra tid til annen mottar politidistriktene tips fra Kripos om at en eller flere personer i distriktet laster ned barneporno fra nettet og ytrer seg om dette i diverse nettsamfunn.
Min erfaring er at disse sakene ikke blir prioritert i like stor grad som andre. Dette har noe med den store mengden av grove seksuelle overgrepssaker som til en hver tid krever ressurser på etterforskingsavdelingene. De groveste lovbruddene blir prioritert foran de av mindre alvorlig art. Det at folk laster ID)»>Read the Rest…

Vad är en bra polis?

Vad är en bra polis?

 
 
 
Jeg syns det er spennende å lese det andre politifolk har skrevet og publisert om sine erfaringer fra politiyrket. Det er ikke så ofte jeg kommer over slikt lesestoff. Det er en forholdsvis “sjelden vare” inntil videre.
I forbindelse med mine masterstudier, har jeg imidlertid kommet over et essay, skrevet av en svensk politimann ved navn Mats Heder. Jeg liker hans refleksjoner rundt politiarbeid, fordi han setter ord på noe som er tilsynelatende enkelt, men likevel så komplisert.
I essayet som ID)»>Read the Rest…

Geir Lippestad – om rettssikkerhet og gode samfunnsverdier

Geir Lippestad – om rettssikkerhet og gode samfunnsverdier


 
I går var jeg på et foredrag med Geir Lippestad. To av våre flotte og initiativrike kvinnelige studenter, hadde fått leid ham inn som foredragsholder for hele kullet med politistudenter i Bodø. Jeg som lærer, var også så heldig å bli invitert.
Lippestad startet med å fortelle om sin opplevelse av å bli forespurt om å ta oppdraget som forsvarer for Anders Behring Breivik i 22.juli saken. Han hadde tenkt seg nøye om , og reflektert mye rundt, den beslutningen ID)»>Read the Rest…

Tips politiet!

Tips politiet!

Denne historien handler om et tips vi i politiet fikk en gang jeg var på jobb. Tipset gikk ut på at en kjent vinningskriminell hadde kjørt rundt sammen med en annen person i en varebil. Varebilen skulle være full av datautstyr som var merket med navnet til en skole. Dette stemte godt over ens med at politiet hadde vært på den aktuelle skolen samme natt, og konstatert at det hadde vært innbrudd der.
Makkeren min og jeg, fikk i oppgave å følge opp tipset, og stod sammen men en annen ID)»>Read the Rest…

Ubudne gjester

Ubudne gjester


En gang jeg jobbet ettermiddagssettet, ble jeg sendt ut på “festbråk” på en adresse i Bodø. Klokka var bare 1800, og det var vinter og mørkt ute. Det var en voksen dame som hadde ringt inn til politivakta. Hun hadde fortalt at det befant seg flere fulle ungdommer, i og utenfor nabohuset hennes, som lå i et ellers rolig boligstrøk.
Jeg husker at jeg og makkeren min stusset litt på meldingen. Kunne den være litt overdrevet? Stor fest med overstadig ID)»>Read the Rest…

Pepper og Batonger

Pepper og Batonger


 
Kjepper og batonger, de tror at de er konger…. Dette er de to første setningene i refrenget til en av låtene til Tungtvann, og som uten sammenligning for øvrig, minner meg om dagens bevæpningssituasjon i politiet. Uten at jeg skal tone noe flagg eller stille meg på den ene eller den andre siden i diskusjonen om et bevæpnet politi, vil jeg komme med noen betraktninger rundt det jeg vet er «ståa». Jeg kommer ikke til å vise til statistikk eller annen forskningsmaterialet i dette innlegget.
Det ID)»>Read the Rest…

Martins polisblogg!

Martins polisblogg!


Erfaring er ikke noe du kan lese deg til, uansett yrke.  Det å kunne teorien innenfor et fagfelt, er som regel et godt fundament å bygge erfaringen på. Men den kan under ingen omstendighet være en god erstatning. Særlig ikke i et praktisk yrke.
Som politistudent på politihøgskolen, husker jeg at jeg blant annet leste mye teori om etterforskning, forebygging og ordenstjeneste. Til å begynne med hadde jeg en forestilling om at teorien skulle gi meg god innsikt i praktiske politioppgaver, og gjøre meg godt rustet til å løse disse. Samme hvor mye jeg leste ID)»>Read the Rest…